Joachim Bengtsson, Sportschef

Elite,  Senior og Juniorer

email: jb@hitk.dk

mobil: +45 31 33 02 97