Tennisdøgnet 2019

3. september 2019 08:37 , af Daniel Mølgaard Nielsen

Kære alle medlemmer

Fredag den 13. september - Lørdag den 14. september afholdes Tennisdøgnet 2019 hvor der samles ind til gode formål i klubben.

I Hillerød Tennis Klub vil vi gerne have lidt forskellige sociale aktivite­ter og få igang klublivet. En af disse aktiviteter vil være Tennisdøgnet.

Formålet med Tennisdøgnet 2019 er at få klubbens medlemmer at få lyst til at bruge tid sammen på tværs af alder og niveau, skabe rammerne for at få et hyggeligt klubliv, dels at skaffe penge til at forbedre forholdene for samtlige medlemmer, gennem at forbedre vores anlæg, fortsat udvikling af klubbens træningstilbud etc.

TENNISDØGNSPONSORATER

Et sponsorat tegnes efter følgen­de retningslinier: Der spilles så mange partier på et døgn som det er muligt på 6 baner (hvis det er indendørs) og 11 baner (hvis det er udendørs). Hvert parti tager ca. fem minuter, hvilket betyder ca 12 partier i timen pr. bane. Hillerød Tennis Klub sætter et loft på 1500 tællende partier.

Hver sponsor bestemmer selv hvor meget hvert parti skal sponsore­res med. Mindste beløb er dog 10 øre for Private sponsorater og 1 kr for Firma sponsorater (Beløbet er fradragsberettiget).

HVORFOR SPONSORERE?

- Du støtter en velfungerende klub

- Du støtter alle medlemmers ønske at klubben udvikles

- Du støtter ungdommens stræben

- Du får mulighed at deltage i Ten­nisdøgnet

- Firmaer får logo på klubbens hjemmeside og på sponsortavlen ved indgangen til anlægget

- Sponsorerer du mere en 2 kr. pr. parti får du ret til at udlevere re­klamemateriale til alle deltagere, og dit navn/logo vil blive medbragt i en stor annonce i Frederiks­borg Amts Avis efter Tennisdøg­net...........

TENNISDØGNPRESSE

Frederiksborg Amts Avis vil bringe artikler både før, under og efter Tennisdøgnet. Hvad med øvrig lokal presse og ev. lokal og regio­nal tv?

SÅDAN GØR DU...

For at tegne et Tennisdøgnsponso­rat, skal du udfylde og underskrive blanketten (udleveres sammen med en folder med denne informa­tion). Husk at angive hvilken type sponsorat der er tale om og hvor meget du ønsker at sponsorere per spillet parti.

For yderligere information kan du kontakte Cheftræner Joachim Bengtsson på e-mail: jb@hitk.dk

SLÅ ET SLAG FOR KLUBBENS FREMTID

Vi håber, at du vil modtage vores ønske om det gode klubliv positivt og huske på, at alt overskud vil gå målrettet til Hillerød Tennis Klub’ s udvikling.

 

For at tennisspillet kan planlægges bedst muligt bedes man tilmelde sig arrangementet via klubbens medlemssystem. På forsiden tryk på menuen Tilmeldinger, i venstre side Hold - Andet, tryk på Tennisdøgnet 2019 og meld dig til. Skriv i kommentarfeltet hvad tid du kan være på anlægget om fredagen.

 

Vedhæftede filer