Særlige tiltag ved genåbning

23. april 2020 12:30 , af Corstian Hogervorst

 

 

 

 

 

Udendørs baner i Hillerød Tennis Klub åbnes med særlige tiltag

 Anbefalinger fra henholdsvis DTF, DGI og DIF er sendt på mail til alle klubbens medlemmer den 21. april 2020

 Anlægget opdeles i zoner:

  • Zone 1: bane 1 – 2 – 11
  • Zone 2: bane 3 – 4
  • Zone 3: bane 5 – 6
  • Zone 4: bane 7
  • Zone 5: bane 8 – 9
  • Zone 6: bane 10
  • Zone 7: padelbanerne 1 - 2
  • Rød markering: banerne må ikke benyttes

 Der vil være opsat værnemidler i form af håndsprit ved hver zone til afspritning af dørhåndtag ved ind- og udgang. Medbring selv værnemidler i form af håndsprit og handsker.

 Bænke på banerne vil være fjernet.

 Banebookning skal ske online.

 Omklædning skal ske fra egen bopæl. Bad, omklædning og indendørs områder er aflåste.

 Medlemmer af Hillerød Tennis Klub forpligter sig til at læse og respektere ovenstående samt til punkt og prikke følge de meddelte adfærdsregler.

 Forholdsregler vedr. covid19 samt ovenstående adfærdsregler fra DTF og DGI, fremsendt til alle medlemmer den 21. april, vil være at læse fra link på klubbens hjemmeside samt være påklistret vinduespartiet indvendig i klublokalet.

 

Med venlig hilsen

 Bestyrelsen i Hillerød Tennisklub