Kim fratræder

5. juli 2019 17:39 , af Kurt Andersen

Nyhedsbrev 5. juli 2019

 

Kære medlemmer

 

Med dette nyhedsbrev vil vi fra bestyrelsen i Hillerød Tennisklub ønske jer alle en rigtig god sommer med mange gode oplevelser på såvel det røde grus som på vores nye padelbaner.

 

Desværre er det også vores tunge pligt at meddele jer, at vores klubchef Kim Hansen fratræder sin stilling i HITK med virkning fra den 1. august.

Kim har fået nyt job af et indhold, som han helt forståeligt ikke har kunnet sige nej til. I bestyrelsen er vi kede af, at Kim fratræder, men vi vil fortsat beholde Kim som menigt medlem, ligesom han vil hjælpe os i overgangen fra ikke at nyde godt af hans enorme indsats for HITK - til at nye medarbejdere er sat på de mange opgaver, som Kim har styret med sikker hånd og altid med et venligt smil.

 

Den 24. august fylder HITK 128 år, og traditionen tro skal dette fejres ved en uformel sammenkomst i klubben. Meddelelse herom er på vej i jeres mailboks med tilmelding senest den 16. august.

Ved fødselsdagsarrangementet vil der blive lejlighed til at sige farvel til Kim som medarbejder i HITK.

 

Kims fratræden betyder, at vi skal genbesætte stillingen som klubchef / administrator:

 

Stilling som klubchef vil blive en fuldtidsstilling med banetimer og administrationstimer. Jobprofil er under udarbejdelse og vil blive opslået i klubben og på hjemmesiden m.fl.

 

Stilling som administrator vil blive en deltidsstilling. Jobprofil er under udarbejdelse og vil blive opslået i klubben og på hjemmesiden m.fl.

 

Selvom der er tale om to stillinger, vil det samlede timeforbrug forblive uændret.

 

Begge stillinger vil blive opslået med nærmere beskrivelser og ansøgningsfrist. Stillingerne vil kunne søges såvel eksternt som internt.

 

I bestyrelsen arbejder vi på, at stillingerne besættes snarest uden i skrivende stund at kunne fastlægge en dato.