Velkommen til Hillerød Tennis Klubs hjemmeside

 

Hillerød Tennis Klub er en af Danmarks ældste tennisklubber; helt præcis er HITK Danmarks 4.-ældste tennisklub, kun overgået af KB, Esbjerg og Slagelse.

Lidt Historie:

Fredag den 21. august 1891 indkaldes i Frederiksborg Amts Avis til en generalforsamling for at danne en boldklub: ”Alle som have Interesse for Boldspil indbydes herved til Generalforsamling, Fredag den 21. August 1891 kl. 9 Aften på Hotel Kjøbenhavn for eventuelt at danne en Boldklub.” Samme dag kunne følgende læses i avisen:

Sport i Hillerød

Nogle unge Mennesker her i Byen paatænke at danne en boldklub, hvilket er en udmærket god Tanke, thi er der noget, hvori Hillerød By staar tilbage, er det Sporten.

Den første tennisbane lå på Markedspladsen, hvor de mange dyrskuer havde første prioritet, og efter sådanne kreaturmarkeder kan man nok forestille sig, hvordan der måtte en grundig oprydning til, før der kunne spilles igen. Senere lejede klubben sig ind på et par baner bag Jernbanehotellet. Ideelle baneforhold fik HITK i 1914, da den daværende formand M. Nordsten førte klubben ind under Frederiksborg Idræts Forening. I de følgende 76 år voksede klubben og gjorde sig gældende i de bedste rækker takket være et ideelt anlæg med 6 baner, en med lys, på Tennisvej.

1990 blev året, hvor Hillerød Tennis Klub oplevede kvantespringet, da klubben flyttede fra Tennisvej til det nuværende tenniscenter på Milnersvej 35 C.

”Medicin kan føre til alt, hvis man holder op i tide”, udtalte praktiserende læge, Bror Christoffersen, til Frederiksborg Amts Avis ved indvielsen af tennishallen i 1990. Sammen med arkitekt Ole Nielsen og Finn Konradsen, der havde erfaring i sportsbyggeri – gik han som den eneste lægmand i gang med at projektere det store anlæg i Salpetermosen. Fra december 1988 til den 1. december 1990 kl. 7 om morgenen gik al Bror Christoffersens tid med byggeriet af hallen, der rummer 6 baner samt 11 udendørs baner. Efter denne kolossale bedrift fortsatte Bror Christoffersen som direktør for Hillerød Tennis Center med en ambition om at skaffe Davis Cup til Hillerød.

 

Hillerød Tennis Klub er et blandt mange idrætstilbud i Hillerød. Vi er en moderne idrætsklub, hvis vision er at udbrede kendskab til tennis på alle niveauer.  HITK er en klub for alle – såvel motionister som elite, børn, unge og ældre – der finder glæde ved at komme i Hillerød Tennis Klub i et værdiskabende interessefælleskab.

Hillerød Tennis Klub administreres gennem en af medlemmerne demokratisk valgt bestyrelse, som er den politiske og økonomiske ledelse.  Det daglige arbejde varetages af to fastansatte medarbejdere, der varetager henholdsvis tilsyn og daglig vedligeholdelse af de fysiske rammer. Sportschefen, der refererer og samarbejder med bestyrelse og trænere, står for det sportslige, træning af såvel elite som motionister, holdkampe, camps, pr, kommunikation til presse, DTF, SLTU, DGI, myndigheder m.fl.

Ved at besøge vores hjemmeside kan du få mange flere oplysninger om Hillerød Tennis Klub:  hvad sker der for tiden i klubben – er der holdkampe – hvem kan jeg kontakte – hvornår er der drop in for nye medlemmer – hvem sidder i bestyrelsen – klubbens trænere – kan jeg få træning – og meget mere –

Vel mødt i Hillerød Tennis Klub