Ældretennis

I Ældretennis

I Ældretennis spiller vi hver mandag og fredag kl. 9-11 - ude om sommeren og inde om vinteren. Kontingentet for Ældretennis er 1400,- kr. (2017/18) for hele året, som går til leje af indendørs baner, bolde, kaffe m.m. Desuden betaler vi normalt klubkontingent.

Alle i Ældretennis er over 65 år og har typisk spillet tennis på motionsniveau i mange år. Vi lægger vægt på gode doublekampe, men det sociale betyder også meget.

Vi har 6 baner inde og er pt. 40 spillere og det er absolut maksimum. Vi har venteliste for interesserede nye spillere.

Om sommeren har vi en bane mere ude og dermed plads til flere sommerspillere.

Kontakt: Finn Palmgren på e-mail gltennis@fritid.tele.dk.