Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /customers/6/4/7/hitk.dk/httpd.www/templates/cw-template/index.php on line 35 Generalforsamling tirsdag 24. marts 2015

Velkommen til Hillerød Tennisklub 

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts kl 19:00 i tenniscentret

Som traditionen byder, er der et lille traktement efter generalforsamlingen.

 

Dagsorden er ifølge vedtægerne og ser ud som følger:

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Regnskab 2014

3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter

4. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest 17. marts 2015)

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Vedtægterne kan i øvrigt findes på klubbens hjemmeside under menupunktet "Om klubben".

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hillerød Tennisklub

Vedtægterne § 7: Stemmeret har alle helårsmedlemmer, som på dagen for generalforsamlingen er fyldt 14 år. Valgbare til bestyrelsen er kun helårsseniormedlemmer, medens alle medlemmer er valgbare til udvalg. Passive medlemmer og medlemmer under 14 år har ret til at overvære generalforsamlingen.

Sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der majoritet på 2/3 af de mødte stemmeberettigede for at vedtage vedtægtsændringer.